Wednesday, May 15, 2013

Dr Max Solbrekken, We congratulate you so much today on your 80th birthday. - Jan Hanvold


Jan Hanvold
11:20 PM (1 hour ago)

Kjære Dr Max Solbrekken. Vi gratulerer deg så mye med 80års dagen i dag, den 15 mai. Tusen takk for hva du har betydd for vekkelsen her i ditt fedre land Norge. Igjennom 60-70-80-90 0g 2013, har du besøkt Norge hele tiden. Du har vært til stor velsignelse og hjelp for kristent tv her i Norge. Så takk for ditt vennskap Max. Tusen takk fordi du kom til vårt 10 års feiring på Visjon Norge. Må Gud velsigne deg og gi deg mange leve år til, som du kan virke for Jesus. hilser ifra hele staben her.

Vennlig hilsen / Best regards
Jan Hanvold
Redaktør og styreleder / Editor and Chairman

TV Visjon Norge AS

Dear Dr Max Solbrekken. 

We congratulate you today on your 80th birthday, May 15. A thousand thanks for all you have meant for revival here in Norway,the land of your fore- fathers.

Throughout the years between  60-70-80-90 and 2013 you have continually visited Norway. You have been a great blessing and help for Christian TV here in Norway. So thank you Max for your friendship.

Thank you that you came for our 10th Anniversary at Visjon Norge TV. May God bless you and give you many more years to live, so that you can work for Jesus!

Our entire staff greets you!

Best Regards,
Jan Hanvold, Editor and Chaiman
TV Visjon Norhe AS